สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากผลงานวิจัย สู่บทเรียนออนไลน์ เรียนรู้ ทดสอบความเข้าใจ ปฏิบัติได้จริง

      “ eTraining@INMU บทเรียนที่สังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั่วไป เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกที่และทุกเวลาที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียอันประกอบด้วยสื่อที่เป็นข้อความ รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการสาธิตขั้นตอนการผลิตให้เข้าใจง่ายในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ นำเสนอโดยอาจารย์ นักวิจัยของสถาบันโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเนื้อหาที่นำเสนอและจะเป็นผู้ตอบข้อคำถามให้กับผู้เรียน"