blank
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันโภชนาการ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา เรื่อง การวางแผนอัตรากำลังสายวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ ณ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ โดยมี Dr. Mark Failla นักวิจัยทุนฟุลไบรท์เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2557