blank
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมพิษวิทยานานาชาติ ภาคพื้นเอเซีย ครั้งที่ 8 โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ณ รร.รอยัลคลิป พัทยา เมื่อ 17 มิ.ย. 2561
คณะผู้ตรวจประเมิน EdPex ประจำปี 2561 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญา ว่องวิทย์ ประธานคณะกรรมการ และคณะ เข้าตรวจประเมินสถาบันโภชนาการ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสถาบันโภชนาการให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย. 2561
< - - สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เปิดให้บริการวิเคราะห์ใหม่ๆ อาทิ antioxidant activity, anthocyanin, flavonoid, Apigenin, Ferulic acid, Hesperetin, Kaemferol, Luteolin, Myricetin, Naringenin, Quercitin, glycemic index, polyphenol, vitamin D3, Amylose เป็นต้น สนใจ [คลิกอ่านเพิ่มเติม]