blank
คณะทำงานสำนักงานสีเขียว สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรม "ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ แผนฉุกเฉินรับมือสาธารณภัย" โดยรับความร่วมมือจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบสลเมืองไร่ขิง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม คุยสบายสไตล์ INMU ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "เจลลี่โภชนา...อาหารพระราชทาน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
< - - สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เปิดให้บริการวิเคราะห์ใหม่ๆ อาทิ antioxidant activity, anthocyanin, flavonoid, Apigenin, Ferulic acid, Hesperetin, Kaemferol, Luteolin, Myricetin, Naringenin, Quercitin, glycemic index, polyphenol, vitamin D3, Amylose เป็นต้น สนใจ [คลิกอ่านเพิ่มเติม]