หน่วยบริหารการศึกษา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
หน่วยบริหารการศึกษา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561