ตารางการศึกษา


    ตารางการลงทะเบียน และสอบสำหรับทุกปีการศึกษา

 

กิจกรรม รอบที่ 1 รอบที่ 2
ใบสมัคร :
     รับสมัครเฉพาะทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และผู้สมัตรต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)

พ.ย. – ก.พ.

ก.พ. – เม.ย.
ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. พ.ค.
สอบข้อเขียน ก.พ. พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มี.ค. มิ.ย.
ช่วงสอบสัมภาษณ์ มี.ค. มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เม.ย. มิ.ย.
รายงานตัวเข้าศึกษาและรับรหัสการลงทะเบียนทาง Internet เม.ย. มิ.ย. - ก.ค.
ตรวจสุขภาพและทันตกรรม พ.ค. ก.ค.
ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (สำหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นการศึกษา) พ.ค. -
วันเปิด-ปิดภาคฤดูร้อน พ.ค. พ.ค. - ก.ค.
ลงทะเบียนภาคต้น ก.ค. ก.ค.
เปิดเรียนภาคต้น ส.ค. ส.ค.