โรคเบาหวาน

 

ไขมันในเลือดสูง

 

หลักเกณฑ์ในการเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

 

โรคกรดไหลย้อน

 

กินอย่างไร...ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

 

รู้จักโรค...ความดันโลหิตสูง

 

เป็นโรคความดันโลหิตสูง ควรเลือกกินอาหารอย่างไร

 

โซเดียม คืออะไรดาวน์โหลดฟรี สำหรับโรงเรียน, หน่วยงานสาธารณกุศล, ประชาชนทั่วไป

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73171
โทร. 0-2800-2380 ต่อ 109 แฟกซ์ 0-2889-3489
E-mail : siriporn.kos@mahidol.ac.th