กิจกรรม    
  โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ ร่วมลดโลกร้อน ครั้งที่ 8 กิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557