กิจกรรม    
  วิธีการใช้งานและดูแลรักษา เครื่องปรับอากาศ (3/07/58)