ขยะรีไซเคิล

ถังขยะทั้ง 4 ประเภท ได้จัดไว้อยู่ในทุกชั้นของสถาบันโภชนาการ ชั้นละ 2 จุด รวม 8 จุดนอกจากนี้ ยังจัดให้มีกรงเหล็กขนาดใหญ่สำหรับทิ้งขวดพลาสติก และ กระป๋องเครื่องดื่ม ตั้งไว้ตรงทางเดินใกล้กับร้านอาหารของสถาบันโภชนาการ (ร้าน ฮ.นกฮูก) อีก 1 จุด และถังขยะอันตราย อีก 2 จุด ติดตั้งไว้ที่ชั้น 3 หน้าห้องปฏิบัติการ และชั้น 1

UI GREEN METRIC

  • Infrastructures

  • Energy

  • Waste

  • Water

  • Transportation

  • Education