การประหยัดน้ำ
1. ปิดน้ำทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จ
2. หากพบอุปกรณ์ใช้น้ำชำรุดให้รีบแจ้งหน่วยวิศวกรรมบริการซ่อมแซม
3.ตรวจสภาพเครื่องสุขภัณฑ์และข้อต่อท่อทุก ๆ เดือน
4. ติดตามปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาการรั่วไหล