ศูนย์นวัตกรรม

ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
Center for Innovation and Reference on Food for Nutrition (CIRFON)

     สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ เพื่อให้บริการวิจัยแบบบูรณาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประโยชน์ทางโภชนาการ โดยเน้นให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานอ้างอิงในการศึกษาประสิทธิผลต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร และบริการวิจัย สร้างสรรค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในด้านความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก ตลอดจนให้บริการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป้าหมาย

     เป็นหน่วยงานอ้างอิงสำหรับภาครัฐ/เอกชน ที่ให้บริการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านอาหารเพื่อโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร


โครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว

  • โครงการสำรวจภาวะโภชนาการของเด็กไทย
  • การประเมินประสิทธิผลต่อสุขภาพและการกล่าวอ้างทางสุขภาพของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
  • การศึกษาค่าดัชนีน้ำตาล การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาล และการเผาผลาญสารอาหารเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานภายหลังการรับประทานน้ำตาลไอโซมอลตูโลส
  • โครงการวิจัยปริมาณโซเดียมที่ได้รับจากพฤติกรรมการปรุงรสในการบริโภคอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว
  • การศึกษาค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index) ของผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบอบแห้งที่มีส่วนผสมของแป้งโฮลวีต 50%

แบบฟอร์ม

  1. ใบคำขอรับบริการวิจัยศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ(CIRFON)

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามข้อมูล

      นางสาวน้ำผึ้ง รุ่งเรือง
      Email: numphung.run@mahidol.ac.th

      นางสาวศศิอำไพ พฤฒิพรธานี
      Email: sasiumphai.pur@mahidol.ac.th
      โทรศัพท์ 02-8893699 , 02-8002380 ต่อ 123
      โทรสาร 02-4419344