นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา


 

     ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงโซเดียมต่ำ, น้ำตาลต่ำ, และพลังงานต่ำ และผลิตภัณฑ์กะทิปรับสัดส่วนกรดไขมัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สถาบันโภชนาการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้สามารถกินอาหารได้ใกล้เคียงหรือเหมือนคนปกติทั่วไป ขณะนี้วางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว

 •  เครื่องวัดส่วนสูงแบบประกอบได้ + กระเป๋า
  • (สินค้าหมด)
 •  ผลิตภัณฑ์โซเดียมต่ำ
  • น้ำปลา
  • น้ำมันหอย
  • ซีอิ๊ว
  • เกลือ

 •  ผลิตภัณฑ์โซเดียมและน้ำตาลต่ำ
  • ซอสพริก
  • บ๊วยเจีย
  • ซอสมะเขือเทศ
  • น้ำจิ้มไก่
 •  ผลิตภัณฑ์พลังงานต่ำ
  • สารให้ความหวาน
 •  ผลิตภัณฑ์ปรับสัดส่วนกรดไขมัน
  • กะทิธัญพืช
  • น้ำมันปรับสัดส่วนกรดไขมัน
  • เนย


     สถาบันโภชนาการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสารอาหาร เพื่อป้องกันปัญหาโรคขาดจุลโภชนาการ ด้วยการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ซึ่งขณะนี้ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน และวิตามินเอ ภายใต้ชื่อ "มาม่า" น้ำปลาเสริมเหล็กและไอโอดีน ภายใต้ชื่อ เทสโก้ คาร์ฟู สามแม่ครัว ชัยฉลอม และเสม็ด

 •  น้ำปลาเสริมเหล็กและไอโอดีน
 •  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน และวิตามินเอ
 

 

สูตรน้ำมันพืชสำหรับทอดกรอบและกรรมวิธีการผลิต
ผู้สร้่างสรรค์
 
รศ. วิสิฐ จะวะสิต
ปรียา หมาดหลู
อนุสิทธิบัตรเลขที่
4266
วันที่ออกให้
10 มิถุนายน 2551
 

มาร์การีนและกรรมวิธีผลิต
ผู้สร้่างสรรค์
 
รศ. วิสิฐ จะวะสิต
ปรียา หมาดหลู
อนุสิทธิบัตรเลขที่
4267
วันที่ออกให้
10 มิถุนายน 2551