วิทยานิพนธ์นักศึกษา


  คำค้น ค้นจาก
พบ : 141 รายการ
 
หน้า : 1/29
 
 
Extration of a natural colorant from dragon fruit peel and dbtermination of its properties
  การสกัดและการศึกษาของสีธรรมชาติจากเปลือกแก้วมังกร
  Author Chatchanok Chuaynual Call No. -
    ฉัตรชนก ช่วยนวล Download Abstract 
  Advisor Anadi Nitithamyong    
    อาณดี นิติธรรมยง    

 

 
Antioxidant activity and physical properties of collagen hydrolysates from probarbus jullieni and chitala ornate skins
  คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและสมบัติทางกายภาพของคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลายี่สกและปลากราย
  Author Gingnattha Oransoorirat Call No. TH G493a 2011
    กิ่งณัฐฐา โอฬารสูริรัชต์ Download Abstract 
  Advisor Sitima Jittinandana    
    สิติมา จิตตินันทน์    

 

 
Development of less sodium and less sugar stir-fry sauce products
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสผัดปรุงสำเร็จชนิดลดปริมาณโซเดียมและน้ำตาล
  Author Purita Pornanun Call No. TH P985d 2011
    ภูริตา พรอนันต์ Download Abstract 
  Advisor Sitima Jittinandana    
    สิติมา จิตตินันทน์    

 

 
Antioxidant activities and sensory evaluation of pigmented rice flour products prepared from rice berry
  ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระและการมดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแป้งข้าวไรซ์เบอรรี่(แป้งข้าวที่สีม่วงเข้ม)
  Author Jarumon Jumrussiripak Call No. TH J37a 2010
    จารุมน จำรัสสิริภัค Download Abstract 
  Advisor Ratchanee Kongkachuichai    
    รัชนี คงคาฉุยฉาย    

 

 
Development of a multimedia website educational tool for self-help meal planning a carbohydrate counting concept in type 1 diabetic adolescents
  การพัฒนาเครื่องมือสื่อการสอนผ่านระบบเวปไซด์มัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้และวางแผนการบริโภคอาหารด้วยตนเองจากเทคนิคการนับหน่วยคาร์โบไฮเดรดในผู้ป่วยวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1
  Author Urarak Chantima Call No. TH U72d 2010
    อุรารักษ์ จันทิมา Download Abstract 
  Advisor Sunard Taechangam    
    สุนาฎ เตชางาม