หนังสือใหม่

เดือนพฤศจิกายน 2562


  •    
   Title

   Handbook of LC-MS bioanalysis : best practices, experimental protocols, and regulations

   Author edited by Wenkui Li, Jie Zhang, Francis L.S. Tse

    

   Call No. QV760 H236 2013
      
        
         
    Title The art and science of diabetes self-management education desk reference
    Author

  editors, Susan Cornell, Cindy Halstenson, David K. Miller

    Call No. WK850 A784 2017