ข่าว / กิจกรรม


     

สถาบันโภชนาการ ขอเชิญชาวมหิดลร่วมประกวดตำน้ำพริกกะปิ
ในโอกาส ๓๖ ปี สภาบันโภชนาการ

 

 

           สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขและพัฒนาภาวะโภชนาการของประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยสามารถแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของชาติซึ่งขณะนั้นคือปัญหาการขาดสารอาหาร จนปัญหาดังกล่าวลดลงมาเป็นลำดับ จนขณะนี้เหลือเพียงปัญหาการขาดสารอาหารในปริมาณน้อย ได้แก่การขาดวิตามินเอ การขาดธาตุเหล็กและไอโอดีน และปัญหาที่อุบัติใหม่และมากขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่โรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ทำให้สถาบันโภชนาการให้ความสนใจศึกษาอาหารไทย  และพบว่าอาหารไทยมีสารอาหารที่หลากหลายแล้วยังมีสารพฤกษเคมีที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ  นอกจากนี้การกินอาหารเป็นสำรับแบบคนไทยในอดีตก็มีประโยชน์อย่างยิ่ง  นอกจากสถาบันโภชนาการจะศึกษาวิจัยเรื่องอาหารไทยและสุขภาพแล้ว  ก็ยังให้ความสนใจส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์อาหารไทยด้วย  โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่การปรุงอาหารไทยและคุณค่าของอาหารไทย  และในโอกาสที่สถาบันโภชนาการจะครบ ๓๖ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ นี้  เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์อาหารไทย  สถาบันจึงจะได้จัดกิจกรรมประกวดการตำน้ำพริกกะปิ ซึ่งเป็นอาหารไทยที่คนไทยทุกภาคนิยมบริโภค  ในวันดังกล่าว โดยรับสมัครทีมละ ๒ คน ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรหรือนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล


          ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สถาบันโภชนาการ หรือดาวน์โหลดทาง http://www.inmu.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ โทร. ๐๒-๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๑๐๙


                       

          

 

 รายละเอียดโครงการ

 ดาวน์โหลดใบสมัคร