ข่าว / กิจกรรม


     

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวร่วมกับ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย เปิดตัว นมแล็กโทส 0% เพื่อผู้มีปัญหาดื่มนมแล้วมีอาการไม่สบายท้อง ท้องเสีย

 

 

      วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 14.00 น. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ และ ดร.โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ได้ร่วมแถลงข่าวถึงความร่วมมือในการผลิตนมแล็กโทส 0% โดยนมดังกล่าวเป็นนมที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาดื่มนมแล้วไม่สบายท้อง ท้องอืด ตลอดจนท้องเสีย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยดื่มนมไม่ได้ และจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน  ทำให้ขณะนี้ได้มีการผลิตนมแล็กโทส 0 % ในเชิงพาณิชย์แล้ว


      รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ  จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวนี้ว่า นักวิชาการด้านโภชนาการได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนมในคนไทยเพื่อให้ได้รับสารอาหารต่างๆ โดยเฉพาะโปรตีนและธาตุแคลเซียมคุณภาพดีที่ช่วยเสริมสร้าง ร่างกาย กระดูกและฟัน แต่ก็พบว่าคนไทยโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ดื่มนมไม่ได้ ดื่มแล้วมีอาการท้องอืด ท้องเสีย ไม่สบายท้อง สถาบันโภชนาการ ได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่า สาเหตุที่คนไทยที่ดื่มนมแล้วมีปัญหานั้นเกิดจากการไม่มีน้ำย่อยแล็กเทส ส่งผลทำให้เมื่อดื่มนมเข้าไปทำให้แล็กโทสที่เป็นน้ำตาลในนมไม่ถูกย่อย  จึงทำให้เกิดปัญหาท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย ไม่สบายท้อง  การแก้ไขปัญหาดังกล่าว สถาบันโภชนาการทำการศึกษาแล้วพบว่า ต้องดื่มนมในขณะท้องอิ่ม โดยควรดื่มนมหลังอาหาร และเริ่มดื่มทีละน้อยๆ จะช่วยลดอาการดังกล่าวได้  หรืออาจเปลี่ยนเป็นการดื่มนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตแทน แต่ก็ยังพบว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในคนบางกลุ่มได้ ด้วยเหตุดังกล่าวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พัฒนานมเพื่อผู้ที่ดื่มนมแล้วเกิดปัญหาไม่สบายท้อง ท้องเสีย โดยได้ดำเนินการย่อยน้ำตาลแล็กโทสในนมจนหมดคือ 0% นมดังกล่าวจึงเป็นนมที่ไม่มีน้ำตาลแล็กโทส (Lactose Free)และจากการย่อยน้ำตาลแล็กโทสทำให้นมที่ได้มีรสชาติหวานเล็กน้อยโดยที่ไม่ได้มีการเติมน้ำตาล ส่วนสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ที่มีอยู่ในนมก็ยังคงอยู่ครบเช่นเดิม เมื่อนำไปทดสอบในผู้ที่ประสบปัญหาดื่มนมไม่ได้ ดื่มนมแล้วท้องอืด ท้องเสีย ไม่สบายท้อง ก็สามารถดื่มนมที่พัฒนานี้ได้โดยไม่พบปัญหาใดๆ  จึงได้ประกาศแจ้งให้ผู้ผลิตนมในเชิงพาณิชย์ที่สนใจ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตนมแล็กโทส 0 % เพื่อให้นมดังกล่าวสามารถกระจาย ถึงประชาชนที่ประสบปัญหาการดื่มนมดังกล่าว อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมภาวะโภชนาการของคนไทย ทางบริษัทกลุ่มฟาร์มโชคชัย ได้แจ้งความจำนงค์สนใจให้ความร่วมมือ จึงทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและผลิตนมแล็กโทส 0 %  และขณะนี้บริษัทกลุ่มฟาร์มโชคชัย ได้มีการผลิตนมดังกล่าวและวางจำหน่าย   ในเชิงพาณิชย์แล้ว