ข่าว / กิจกรรม


     

คุณค่าทางโภชนาการของซุปไก่สกัด          รองศาสตราจารย์ ประไพศรี ศิริจักรวาล อาจารย์ประจำ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ชี้ว่า เนื่องจากที่
ประชาชนทั่วไปสอบถามถึงคุณค่าทางโภชนาการ มายังสถาบันฯ
เป็นประจำ เพื่อให้ความกระจ่าง ในเรื่องนี้จึงขอให้ข้อมูลดังนี้ คือ

          ซุปไก่สกัด เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่ง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ในลักษณะพร้อมดื่มและ
เป็นเม็ด มีการโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า เป็นอาหารที่ช่วยบำรุงสมอง บริโภคได้ทั้งเด็กโดยเฉพาะ
เด็กวัยเรียนและผู้ใหญ่วัยทำงาน

          จากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของซุปไก่สกัด โดยสถาบันโภชนาการเปรียบเทียบ
กับอาหารที่บริโภคเป็นประจำ พบว่า มีปริมาณโปรตีนเท่ากับโปรตีนที่มีในไข่ไก่ครึ่งฟอง หรือประมาณ
นมสดรสจืดครึ่งกล่อง ดังตารางต่อไปนี้

 

อาหาร พลังงาน
(กิโลแคลอรี)
โปรตีน
(กรัม)
ไขมัน
(กรัม)
แคลเซียม
(มิลลิกรัม)
เหล็ก
(มิลลิกรัม)
ซุปไก่สกัด 1 ขวด (42 มล.) 14 3.2 0 2.5 0.21
ไข่ไก่ 1 ฟอง (50 ก.) 78 6.4 5.4 19 1.6
ไข่ไก่ 1/2   ฟอง (25 ก.) 39 3.2 2.7 9.5 0.8
นมสดรสจืด 1 กล่อง (200 มล.) 134 6.6 7.6 226 0.2
นมสดรสจืด 100 มล. 67 3.3 3.8 113 0.1

แหล่งข้อมูล: Thai Food Composition Tables. Institute of Nutrition, Mahidol University, 1999

 

          ดังนั้น ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผู้บริโภคคงต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อเลือกบริโภค
ให้ได้คุณค่าคุ้มราคา

 

รวบรวมโดย: รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
12 มีนาคม 2552