ข่าว / กิจกรรม


     

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เวลา 12.00-15.00 น. เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560