ข่าว / กิจกรรม


     

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุในโครงการ "โภชนาการเก๋ไก๋ ใส่ใจผู้สูงอายุ" ณ สถานสงเคราะห์คนชรา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภายในวันที่ 18 ต.ค.2554

 

 

           ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 สถาบันโภชนาการ กำหนดจัดโครงการจากห้องเรียนสู่สังคม ครั้งที่ 1 “โภชนาการเก๋ไก๋ ใส่ใจผู้สูงอายุ” โดยจะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการ ณ สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 ในการนี้จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของจำเป็นที่ทางสถานสงเคราะห์ฯ ต้องการได้แก่ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่, น้ำยาทำความสะอาดพื้น, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ เพื่อมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ดังกล่าว โดยติดต่อขอบริจาค ได้ที่ นายวิทวัส สัจจาพงศ์ นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรโภชนศาสตร์ ประธานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2800-2380 ต่อ 405, 420, 424 หรือ Email: nusudarat@mahidol.ac.th, nunsk@mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 18 ตุลาคม 2554 หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาศาลายา ชื่อบัญชี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 316-2-343-84-7

*หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้วขอความกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-4419347 เพื่อจะได้ให้ทางสถานสงเคราะห์คนชราฯ ออกใบอนุโมทนาให้ค่ะ