สมัครงาน

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ระเบียบ กค. ข้อ 42

 

วันที่ รายการ
04/02/63 เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
13/01/63 เครื่องถ่ายภาพเจลชนิดเคมิลูมิเนสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
07/01/63 ร้านอาหาร ร้านผลไม้ ขนมหวานและเครื่องดื่ม
25/12/62 1) ชุดกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง พร้อมตู้เร็ค จำนวน 1 ชุด 2) ชุดกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด
23/12/62 เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-time PCR) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
16/12/62 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน
16/12/62 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน
06/12/62 จ้างปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง 14 ชุด จำนวน 1 งาน
21/11/62 ชุดทำน้ำบริสุทธิ์ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด
18/07/62 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ 1 ชุด
07/06/62 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง
07/06/62 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ 1 ชุด
23/05/62 เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด
19/04/62 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/62 เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด
25/03/62 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ
12/02/62 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดมวลกระดูก (DXA) 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี บำรุงรักษาจำนวน 2 ครั้ง/ปี รวม 6 ครั้ง 1 งาน
19/12/61 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน
12/12/61 เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงต่อพ่วงเครื่องวัดมวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) 1 ชุด
07/11/61 เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงต่อพ่วงเครื่องวัดมวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) 1 ชุด
20/09/61 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ
30/01/61 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ
30/01/61 ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสง 1 ตู้
24/01/61 เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
19/12/60 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกและอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหารพืันที่ไม่ต่ำกว่า6656 ตารางเมตร 1 งาน

 

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส (วงเงินน้อยกว่า 100,000 บาท)

 

วันที่ ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส
13/01/63 ไตรมาส 1-2563
15/10/62 ไตรมาส 4-2562
18/07/62 ไตรมาส 3-2562
19/04/62 ไตรมาส 2-2562

 

 

การสอบ/ประกวดราคา ปี 2563

 

วันที่ รายการ
14/01/63 ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
(ประกาศ)
27/12/62 ร่าง TOR ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ครั้งที่ 2
(ประกาศ)
24/12/62 ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
(ประกาศ)
20/12/62 ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องถ่ายภาพเจลชนิดเคมิลูมิเนสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
(ประกาศ)
13/12/62 ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer)ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
(ประกาศ)
12/12/62 ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
(ประกาศ)
09/12/62 ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องถ่ายภาพเจลชนิดเคมิลูมิเนสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
(ประกาศ)
27/11/62 ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการ 1. ร้านอาหาร 2. ร้านผลไม้ ขนมหวานและเครื่องดื่ม
(ประกาศ | เอกสารเพิ่มเติม)
26/11/62 ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-time PCR) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
(ประกาศ | เอกสารเพิ่มเติม)
21/11/62 ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการ จัางทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน ปี 2563
(ประกาศ )
19/11/62 ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องถ่ายภาพเจลชนิดเคมิลูมิเนสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
(ประกาศ )
18/11/62 ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-time PCR)ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
(ประกาศ )
13/11/62 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ จัางทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน ปี 2563 ครั้งที่ 2
(ประกาศ )
04/11/62 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ จัางทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน ปี 2563 ครั้งที่ 1
(ประกาศ )

 

การสอบ/ประกวดราคา ปี 2562

 

วันที่ รายการ
01/07/62 ประกาศประกวดราคา เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาุต 1 ชุด ครั้งที่ 2
(ประกาศ )
19/06/62 ร่างTOR ร่างประกาศประกวดราคาและ ร่างเอกสารประกวด ราคา เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาุต 1 ชุด ครั้งที่ 2
(ประกาศ )
24/05/62 รายการเครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ 1 ชุด
(ประกาศ )
24/05/62 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง
(ประกาศ )
10/05/62 ร่างTOR ร่างประกาศประกวดราคาและ ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง
(ประกาศ )
10/05/62 ร่างTOR ร่างประกาศประกวดราคาและ ร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ 1 ชุด
(ประกาศ )
03/05/62 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ร่าง TOR เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง ครั้งที่ 2
(ประกาศ | เอกสารเพิ่มเติม)
02/05/62 เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด
(ประกาศ )
29/04/62 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 126 รายการ
(ประกาศ )
22/04/62 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ร่าง TOR รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด
(ประกาศ
26/03/62 เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด
(ประกาศ | เอกสารเพิ่มเติม)
14/03/62 ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา และ ร่างTOR เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด ครั้งที่ 2
(ประกาศ )
06/03/62 ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคาและ ร่างTOR เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด
(ประกาศ )
05/03/62 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ
(ประกาศ | เอกสารเพิ่มเติม)
26/02/62 ร่าง TOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ครั้งที่ 2
(ประกาศ | เอกสารเพิ่มเติม)
08/02/62 ร่าง TOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ครั้งที่ 1
(ประกาศ )
04/12/61 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน
(ประกาศ )
15/11/61 เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงต่อพ่วงเครื่องวัดมวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) 1 ชุด ครั้งที่ 2
(ประกาศ )
08/11/61 ร่าง TOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงต่อพ่วงเครื่องวัดมวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) 1 ชุด
(ประกาศ )
12/10/61 เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงต่อพ่วงเครื่องวัดมวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) 1 ชุด
(ประกาศ )

 

การสอบ/ประกวดราคา ปี 2561 

 

การสอบ/ประกวดราคา ปี 2560 

 

การสอบ/ประกวดราคา ปี 2559 

 

การสอบ/ประกวดราคา ปี 2558 

 

การสอบ/ประกวดราคา ปี 2549 -2557  

 

 

ราคากลาง (แนวทางเผยแพร่ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท)

 

วันที่ รายการ
31/01/63 เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด (ประกาศ)
11/12/62 เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด (ประกาศ)
09/12/62 เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
15/11/62 เครื่องถ่ายภาพเจลชนิดเคมิลูมิเนสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
08/11/62 เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-time PCR) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
05/11/62 ชุดทำน้ำบริสุทธิ์ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด
04/11/62 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯและอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน
14/05/62 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
08/05/62 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ 1 ชุด
03/05/62 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
10/04/62 เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด
10/04/62 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง
28/02/62 เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด
30/01/62 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ
04/12/61 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน
07/11/61 เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงต่อพ่วงเครื่องวัดมวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) 1 ชุด
03/10/61 เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดประสิทธิภาพสูงต่อพ่วงเครื่องวัดมวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) 1 ชุด
14/09/61 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ
04/06/61 ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสง จำนวน 1 ชุด
23/03/61 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู 6 เครื่อง (ครั้งที่ 3)
27/02/61 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู 6 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
16/02/61 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ
02/02/61 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง
30/01/61 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู 6 เครื่อง
30/01/61 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (1)โต๊ะประชุม 20 ตัว (2) เก้าอี้ 40 ตัว
05/01/61 เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
04/01/61 ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสง 1 ตู้
28/11/60 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกและอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหารพืันที่ไม่ต่ำกว่า6656 ตารางเมตร 1 งาน ครั้งที่ 2
30/10/60 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารหอวิจัยทางคลินิกและอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหารพื้ันที่ไม่ต่ำกว่า 6,656 ตารางเมตร 1 งาน
24/10/60 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกและอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหารพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6,410 ตารางเมตร ระยะเวลา 2 เดือน 1 งาน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2560)
16/08/60 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ
31/07/60 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1 งาน
12/06/60 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง
01/06/60 เครื่องพิมพ์วันที่ 1 เครื่อง
19/04/60 จ้างผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่องการจัดฐานอาหาร หวาน มัน เค็ม 1 งาน
23/02/60 Stereo/dissecting microscope (ชุดกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 3 ตาพร้อมชุดประมวลผลภาพ) 1 เครื่อง
23/02/60 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำวน (Refrigerated/heating circulator) 1 ชุด
15/02/60 เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ
09/01/60 เครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิติ 1 ชุด
20/12/59 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำสถาบันโภชนาการ ในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 10 นาที (2 เวอร์ชั่น )
ส่วนที่ 2 จำนวน 1 งาน
19/12/59 หม้อฆ่าเชื้อชนิด 2 ระบบและหม้อกำเนิดไอน้ำพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
13/12/59 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ
14/11/59 จัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย จำนวน 1 งาน
04/11/59 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
28/10/59 เครื่องยืม คืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง 1 เครื่อง
16/09/59 ชุดอ่างน้ำพร้อมหัวควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด
14/09/59 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
08/09/59 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบัน อาคารวิจัยทางคลินิคฯ และอาคารทดลองผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6,410 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน
05/09/59 เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง
23/08/59 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำสถาบันโภชนาการในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 10 นาที (2 เวอร์ชั่น) ส่วนที่ 1 จำนวน 1 งาน
22/08/59 จ้างพัฒนาระบบอินทราเน็ตงานบริการทดสอบอาหารของสถาบันโภชนาการ จำนวน 1 งาน
17/06/59 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ
17/06/59 จัดทำป้ายชื่อสถาบันโภชนาการพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
18/04/59 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง
23/02/59 Software ทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัส
30/11/58 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด
24/09/58 ราคากลางเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล Rheometer 1 เครื่อง
24/09/58 ราคากลางเครื่องวัดการดูดกลืนแสงอินฟาเรด 1 เครื่อง
26/08/58 จ้างทำความสะอาดอาคารสถาบัน อาคารวิจัยทางคลีนิก อาคารโรงงานทดลองผลิตอาหารเพื่อโภชนาการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6,010 ตารางเมตร 1 งาน
5/08/58 ทาสีภายนอกโรงงานทดลองผลิตอาหาร 1 งาน
22/07/58 ตู้สาขาโทรศัพท์ 1 ตู้
27/05/58 จ้างปรับปรุงห้องสมุดชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน
18/05/58 จ้างปรับปรุงทางเดินเท้าด้านหลังอาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน
30/04/58 ชุดกล้องวงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด
17/04/58 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์และวิทยุ เรื่อง"อาหารสำหรับวัยต่าง ๆ ตลอดชีวิต" จำนวน 30 ตอน ความยาวตอนละไม่เกิน 4 นาที 1 งาน
20/03/58 จ้างปรับปรุงหลังคาโรงงานทดลองผลิตอาหาร
13/01/58 ชุดไมโครโฟนชุดประชุมจำนวน 10 ตัวพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา จำนวน 1 ชุด
12/01/58 จ้างพัฒนาโปรแกรม INMU ROAMs 1 งาน
12/01/58 จ้างปรับปรุงที่จอดรถโรงงานผลิตน้ำดื่ม 1 งาน
9/01/58 จ้างปรับปรุงผนังไม้หน้าห้องเรียน 1 งาน
4/12/57 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 13,000 บีทียู 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 25,000 บีทียู 1 เครื่อง
25/11/57 จ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกหน้าต่างอาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน
12/11/57 เครื่องวัดและตรวจวิเคราะห์สารโปรตีน 1 เครื่อง
4/11/57 เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ (Automatiic titrator) 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
4/11/57 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาสำหรับงานเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดกล้องถ่ายภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ประมวลภาพ 1 ชุด
27/10/57 ตู้เพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ 1 ตู้
16/10/57 ถังสแตนเลส ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 5 ชุด
16/10/57 เครื่องตรวจวัดระดับฮีโมโกลบินและไขมันในเลือด 1 เครื่อง
16/10/57 เครื่องวัดสารเรืองแสง 1 เครื่อง
3/10/57 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ชุด (ครั้งที่ 2)
12/09/57 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ชุด (ครั้งที่ 1)
22/08/57 จ้างต่อเติมอาคารเก็บขวดน้ำ อาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน
22/08/57 จ้างปรับปรุงกระเบื้องผนังห้องน้ำชาย-หญิง อาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน ครั้งที่ 3
19/08/57 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบัน ,อาคารหอวิจัยและอาคารทดลองผลิตภัณฑ์อาหาร พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,550 ตารางเมตร 1 งาน
19/08/57 จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์และวิทยุเรื่อง"อาหารไทยพื้นบ้านภาคตะวันตก 6 เมนู" ความยาวตอนละไม่เกิน 8 นาที จำนวน 6 ตอน จำนวน 1 งาน
15/08/57 จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 งาน
7/08/57 จ้างรื้อถอนชุดทำความเย็นของระบบปรับอากาศชั้น 4 จำนวน 1 งาน
26/06/57 จ้างปรับปรุงกระเบื้องผนังห้องน้ำชาย-หญิง อาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน (ครั้งที่ 2)
26/06/57 เครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุโดยเทคนิคซีแมน 1 เครื่อง
3/06/57 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์และวิทยุเรื่อง "อาหารไทยพื้นบ้านภาคตะวันออก" จำนวน 6 เมนูความยาวไม่เกิน 8 นาที จำนวน 6 ตอน 1 งาน
19/05/57 ต่อเติมอาคารเก็บขวดน้ำ อาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน ครั้งที่ 2
2/05/57 จ้างปรับปรุงกระเบื้องผนังห้องน้ำชาย-หญิง อาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน
31/01/57 จ้างต่อเติมอาคารเก็บขวดน้ำ อาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน
31/01/57 เครื่องแยกน้ำระบบ Pneumatic 1 เครื่อง
31/01/57 จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์และวิทยุ เรื่อง อาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนือ 13 เมนู ความยาวตอนละไม่เกิน 8 นาที จำนวน 13 ตอน 1 งาน
31/01/57 จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ (ครั้งที่ 2) 1 งาน
12/12/56 จ้างปรับปรุงผนังกั้นห้องประชุมใหญ่ จำนวน 1 งาน
22/11/56 จอคอมพิวเตอร์ 20 จอพร้อมชุดขยายสัญญาณ 1 ชุด
22/11/56 จัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็ง เกล็ดน้ำแข็ง 1 เครื่อง
18/11/56 จัดซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์ 6 รายการ
13/11/56 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ 1 เครื่อง
13/11/56 จ้างปรับปรุงห้องเรียนชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน
22/10/56 จัดซื้อเครื่องลดอนุภาคของเหลว 1 เครื่อง
01/10/56 จัดซื้อโต๊ะเรียน-เก้าอี้ไม่น้อกว่า 2 ที่นั่ง 8 ชุด
01/10/56 จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 30 ที่นั่ง 1 ชุด
01/10/56 จ้างติดตั้งกันสาดอาคารวิจัยทางคลีนิก 1 งาน
01/10/56 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 150 แรงม้า 1 คัน
23/08/56 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (วัสดุคงสภาพ รายการ เก้าอี้อเนกประสงค์ไม่มีท้าวแขน หุ้มหนังเทียมสีดำ 100 ตัว)
22/08/55 จัดซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์ 4 รายการ
13/08/56 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารทดลองผลิตภัณฑ์อาหารและอาคารหอวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พื้นที่ไม่ต่ำก่า 4,550 ตารางเมตร ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557)
08/08/56 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (วัสดุคงสภาพ รายการ โต๊ะพับอเนกประสงค์ 30 ตัว)