ข่าว / กิจกรรม


     

สืบค้นทั้งหมด แสดงข่าวที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 433 ข่าว


 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 

1.สถาบันโภชนาการ ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" กลุ่มโรงเรียนภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561
2.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดลให้การต้อนรับ นักศึกษา และคณาจารย์จาก Community Nutrition, Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย ในการศึกษาดูงาน ณ สภาบันโภชนาการ ม.มหิดล ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
3.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2561 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
4.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วม "โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี" เป็นปีที่ 3 ซึ่งได้มีการนำเสนอผลของโครงการปี 2 ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
5.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9-13 ตุลาคม 2561
6.ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ในโอกาสที่สถาบันโภชนาการ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีที่ 2 ประจำปี 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
7.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-6 ตุลาคม 2561
8.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนุบาล กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดอบรม เชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการและการจัดอาหารกลางวัน สำหรับครูอนุบาลในเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2561
9.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการและชาวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเดือนเกิด ตักบาตร ถวายปัจจัยและร่วมฟังบรรยายธรรม ประจำปี 2561 ณ ลานประติมากรรม ศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
10.คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
11.สถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับนักเรียนและคณาจารย์จาก Temasek Polytechnic/School of Applied Science ประเทศสิงคโปร์ พร้อมฟังการบรรยายเรื่อง"ความท้าทายด้านโภชนาการในประเทศไทย" ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ในวันที่ 12 กันยายน 2561
12.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมเรื่อง "Risk Analysis and ISO/IEC 17025:2017 accreditation" ให้กับนักวิทยาศาสตร์จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2561
13.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2561
14.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 "จากใจถึงใจ...สายใย INMU" ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
15.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "INMU ร่วมลดโลกร้อน" ครั้งที่ 12-2/2561 ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
16.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ STI Myanmar University ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
17.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมเรื่อง "Food Safety Control System" ให้กับบุคลากร Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine จากประเทศศรีลังกา ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2561
18.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
19.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Faculty of Food Science and Technology, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย จำนวน 14 คนและอาจารย์ จำนวน 1 คน พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ สินชัยพานิช หัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์การอาหารและกลุ่มวิชาอาหาร และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
20.สถาบันโภชนาการ ร่วมจัดบริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561