ข่าว / กิจกรรม


     

สืบค้นทั้งหมด แสดงข่าวที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 399 ข่าว


 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
 

1.บุคลากรและนักศึกษา สถาบันโภชนาการ ร่วมรดน้ำรับพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ ในงาน "สถาบันโภชนาการ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
2.สถาบันโภชนาการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรำพึง แจ้งคล้อย เนื่องในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
3.สถาบันโภชนาการ ขอแสดงความยินดีกับ นายฐานิศร์ ขุนแก้ว นักศึกษา ป.โท สาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัล The outstanding poster presentation ในงานประชุม The International Conference on Biomedical Science - ICBMS 2018 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561
4.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดสัมมนา เรื่อง"ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์" ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
5.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเกมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านอาหารปลอดภัยในโรงเรียนให้กับคุณครูจากโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
6.กิจกรรมการทดสอบความชำนาญ ในการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีในอาหาร "Proficiency Testing for Measurement of Water Activity in Food" จัดโดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
7.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจาก Soegijapranata Catholic Universiry (SCU) ประเทศอินโอนีเซีย เนื่องจากสำเร็จการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันโภชนาการ ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 9 มีนาคม 2561
8.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" กลุ่มโรงเรียนภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม 2561
9.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2018” ณ สนามกีฬาฟุตบอล1 มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
10.คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
11.คณะนักเรียนและอาจารย์ จาก Soegijapranata Catholic University (SCU) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
12.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานการวิจัย เรื่อง "นมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ณ ห้องประชุมอารี วัลยเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
13.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 5 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" กลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2561
14.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 4 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" กลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2561
15.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ในโอกาส 41 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันโภชนาการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
16.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ"อสม.ใส่ใจ ผู้สูงวัยเบิกบาน" ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
17.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยในอาหาร ณ ห้องประชุมอารีย์ วัลยะเสวี เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
18.โครงการอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
19.ชาวสถาบันโภชนาการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
20.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "INMU COWBOY New Year Party 2018" ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560