ข่าว / กิจกรรม


     

สืบค้นทั้งหมด แสดงข่าวที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 458 ข่าว


 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "School Based Nutrition Promotion in Southeast Asian Region" ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค. 2562
2.กิจกรรมการทดสอบความชำนาญ ในการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีในอาหาร "Proficiency Testing for Measurement of Water Activity in Food" จัดโดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและพบปะชาวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอารี วัลยเสวี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2562
4.โครงการตลาดนัดความรู้ โดยสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "สมุนไพรไทย...ทางรอดหรือทางเลือก" ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
5.สถาบันโภชนาการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม Grand Auditorium คณะ ICT เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
6.คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
7.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทน จาก Department of Food and Health Science, Fukuoka Women’s University, Japan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือการทำวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
8.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมเรื่อง "เทคโนโลยีทางการแทย์และสาธารณสุข" รุ่นที่ 21 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2562
9.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม ได้รับรางวัล Malaspina Scholar Award ในการประชุม ILSI Annual Meeting 2019 ณ Wyndham Grand Clearwater Beach Hotel Clearwater Beach, Florida เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562
10.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดฝึกอบรมเรื่อง “Using FTIR and IRMS for body composition assessment FS-EVT for Vietnam Under INT6051 Project, Thailand” ให้กับ National Institute of Nutrition –Vietnam ระหว่างวันที่ 11 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
11.ผู้แทนจากมูลนิธิอายิโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมคณะผู้บริหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
12.มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
13.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ The Philippine Council for Health Research and Development (PCHRD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือการทำวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ ณ ห้องประชุม อารี วัลยะเสวี ชั้น 2 เมื่ออังคารวันที่ 29 มกราคม 2562
14.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาโภชนศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา : รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องอารี วัลยะเสวี ชั้น2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
15.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ในโอกาส 42 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันโภชนาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
16.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "INMU Blue Party Happy New Year 2019" ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
17.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางระทึก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางระทึก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
18.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาฯ จัดกิจกรรม "Special Seminar on Role of Dietary Compounds on the Development of Some Cancers" By Associate Professor Dr. Clinton D. Allred ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
19.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย จัดฝึกอบรมให้แก่ชาวเกาหลีเหนือ ในหัวข้อ "Food Safety Inspection" ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2561
20.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ ARoFIIN (Asia Roundtable on Food Innovation for Improved Nutrition) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561