ข่าว / กิจกรรม


     

สืบค้นทั้งหมด แสดงข่าวที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 388 ข่าว


 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
 

1.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานการวิจัย เรื่อง "นมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ณ ห้องประชุมอารี วัลยเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
2.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 5 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" กลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2561
3.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 4 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" กลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2561
4.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ในโอกาส 41 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันโภชนาการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
5.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ"อสม.ใส่ใจ ผู้สูงวัยเบิกบาน" ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
6.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยในอาหาร ณ ห้องประชุมอารีย์ วัลยะเสวี เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
7.โครงการอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
8.ชาวสถาบันโภชนาการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
9.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "INMU COWBOY New Year Party 2018" ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
10.ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและพบปะชาวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอารี วัลยเสวี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
11.คณะทำงานสำนักงานสีเขียว สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรม "ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ แผนฉุกเฉินรับมือสาธารณภัย" โดยรับความร่วมมือจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบสลเมืองไร่ขิง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
12.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม คุยสบายสไตล์ INMU ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "เจลลี่โภชนา...อาหารพระราชทาน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
13.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุข จากประเทศศรีลังกา ได้เข้าเยี่ยมชมดูงานเรื่อง Community-based Health Program ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2560
14.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" กลุ่มโรงเรียนภาคกลาง ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2560
15.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"อาหารใหม่...ขึ้นทะเบียนอย่างไรให้สำเร็จ" Novel food...How to succeed in Product Registration ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560
16.โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ จ.นครปฐม สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดเวทีรวมพลังสานใจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ จ.นครปฐม "ปลูก ปรุง แปรรูป ออกกำลังกาย" โดยมี สนง.สาธารณสุข เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ อบต. และ เทศบาล จำนวน 19 แห่ง 7 อำเภอ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560
17.การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโอกาสฉลอง 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ "อาหารใหม่...ขึ้นทะเบียนอย่างไรให้สำเร็จ" Novel food...How tosucceed in Product Registration วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
18.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในโครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-5 พ.ย. 2560
19.นางสาวเกมิกา แพรงาม ได้รับทุนวิจัย Amway for Nutrition Research Grant 2017 จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
20.ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน แบบปากเปล่าดีเด่น สาขา Clinical Nutrition จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560