ข่าว / กิจกรรม


     

สืบค้นทั้งหมด แสดงข่าวที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 419 ข่าว


 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
 

1.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "INMU ร่วมลดโลกร้อน" ครั้งที่ 12-2/2561 ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
2.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ STI Myanmar University ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
3.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมเรื่อง "Food Safety Control System" ให้กับบุคลากร Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine จากประเทศศรีลังกา ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2561
4.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
5.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Faculty of Food Science and Technology, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย จำนวน 14 คนและอาจารย์ จำนวน 1 คน พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ สินชัยพานิช หัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์การอาหารและกลุ่มวิชาอาหาร และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
6.สถาบันโภชนาการ ร่วมจัดบริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
7.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
8.สถาบันโภชนาการ จัดพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
9.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว เรื่อง “นักวิชาการชี้ ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย 99% ปลอดไขมันทรานส์” โดย ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต และ รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
10.บุคลากรชาวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดลานตากฟ้า ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
11.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมเรื่อง Training on Development Food Composition Database ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
12.สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมพิษวิทยานานาชาติ ภาคพื้นเอเซีย ครั้งที่ 8 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมรอยัลคลิป พัทยา เมื่อ 17 มิถุนายน 2561
13.หน่วยวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการที่ดี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง "Importance of sensory science for healthier nutrition sustainability" โดย Prof. Dr. Satoshi Sasaki Department of Sicial and Preventive Epidemiology School of Public Health, University of Tokyo, Japan ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ
14.เจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก Ministry of Food ประเทศบังกลาเทศ และเจ้าหน้าที่ FAO ร่วมปรึกษาหารือด้านอาหารและโภชนาการ กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ และอุปนายกสภา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการและคณาจารย์สถาบันโภชนาการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
15.โครงการ "การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องดื่มใยอาหารผสมวิตามินและแร่ธาตุ ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด และองค์ประกอบร่างกาย ในผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2"
16.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “สุขคือโอกาส ทุกข์คือแบบฝึกหัด” เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
17.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "INMU ร่วมลดโลกร้อน" ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
18.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรม Training on Food Analysis (HPLC) ให้กับนักวิจัยจากประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2561
19.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Using Computer Software to Assess Nutrition Status in Children ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เวียงจันทน์, สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561
20.หลักสูตร ปริญญาโท พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (ภาคปกติ) เปิดรับสมัครผู้สนใจ มาร่วมสร้าง...สังคมปลอดภัย