ข่าว / กิจกรรม


     

สืบค้นทั้งหมด แสดงข่าวที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 366 ข่าว


 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
 

1.คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560
2.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2560 "วันวารผ่านผัน...ผูกพันยังคง" ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560
3.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เวลา 12.00-15.00 น. เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
4.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่เกียรติคุณ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประธมศึกษา ประจำปี 2560 จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
5.โครงการอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560
6.โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ จ.นครปฐม สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล นำคณะแกนนำผู้สูงอายุ 96 คน ดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ เมื่อวันที่ 15 และ 16 ส.ค. 2560
7.สถาบันโภชนาการ ให้คำปรึกษา เรื่อง "การบริโภคผัก ผลไม้ 400 กรัมต่อวัน" ในงานมหิดล-วันแม่ 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
8.สถาบันโภชนาการ จัดการประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง"เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560
9.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสถาบันโภชนาการ "40 ปี โภชนาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า" INMU-RAMA MEETING 2017 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
10.บุคลากรชาวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
11.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
12.สถาบันโภชนาการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Participants of Regional Workshop on Individual Regis Food Consumption Data Harmonization in ASEAN ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560
13.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักอาหาร สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ศูนย์ประเมินความเสี่ยงแห่งประเทศไทย (Thailand Risk Assessment Center (TRAC) หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโอกาสฉลอง 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ "อาหารใหม่...ขึ้นทะเบียนอย่างไรให้สำเร็จ" Novel food... How to succeed in Product Registration ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560
14.หน่วยวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการที่ดี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการ ครั้งที่ 6 หัวข้อ "How sensory science can support Thailand's growing elderly societ: Different views from different experts" ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสาครธนมิตต์ ชั้น 5 สุาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ จัดประกวด “รังสรรค์เมนูฟิวชั่นผักผลไม้ 100 กรัม” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ เซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศธิ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
16.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างรสชาติอาหาร ให้โดนใจผู้บริโภค” โดย คุณสยาม กาญจนสิทธิ์ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
17.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ "Thai School Lunch" และการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ วันที่ 27-28 เมษายน, 3-4 และ 8-9 พฤษภาคม 2560
18.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “มองธรรมะถูกทาง มีสุขทุกที่” เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ห้องประชุมอารีย์ วัลยะเสวี เมื่อ 8 พฤษภาคม 2560
19.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมปฏิบัตการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ครั้งที่2/2560 "เค้กนึ่งสุขภาพ" ฟรี!!! ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
20.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยงานองค์กรพันธมิตร เปิดงานศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ณ ช่อง 9 อสมท. เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560