ข่าว / กิจกรรม


     

สืบค้นทั้งหมด แสดงข่าวที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 443 ข่าว


 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
 

1.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "INMU Blue Party Happy New Year 2019" ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
2.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางระทึก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางระทึก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาฯ จัดกิจกรรม "Special Seminar on Role of Dietary Compounds on the Development of Some Cancers" By Associate Professor Dr. Clinton D. Allred ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
4.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย จัดฝึกอบรมให้แก่ชาวเกาหลีเหนือ ในหัวข้อ "Food Safety Inspection" ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2561
5.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ ARoFIIN (Asia Roundtable on Food Innovation for Improved Nutrition) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
6.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดฝึกอบรม "Incorporation of Nutrition in the Food System : Application in Policies and Programmes with Specific Reference to Bangladesh" ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับกลาง ประเทศบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 15 -28 พฤศจิกายน 2561
7.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 "กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยมหิดล" ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
8.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "อสม. ใส่ใจ ผู้สูงวัยเบิกบาน" ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
9.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก STI Myanmar University (STIU) ประเทศเมียนมาร์ ในโอกาสผ่านการฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนบริการและ ด้านโภชนคลินิกและการกำหนดอาหาร ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
10.Assist Prof Dr. Kitti Sranacharoenpong joined the meeting on "Innovations for the Development of FBDGs: Integrating Sustainability of Food System" Organized by FAO, Rome and Wageningen University, October 23-25, 2018 in the Netherlands
11.สถาบันโภชนาการ ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" กลุ่มโรงเรียนภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561
12.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดลให้การต้อนรับ นักศึกษา และคณาจารย์จาก Community Nutrition, Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย ในการศึกษาดูงาน ณ สภาบันโภชนาการ ม.มหิดล ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
13.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2561 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
14.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วม "โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี" เป็นปีที่ 3 ซึ่งได้มีการนำเสนอผลของโครงการปี 2 ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
15.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9-13 ตุลาคม 2561
16.ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ในโอกาสที่สถาบันโภชนาการ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีที่ 2 ประจำปี 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
17.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-6 ตุลาคม 2561
18.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนุบาล กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดอบรม เชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการและการจัดอาหารกลางวัน สำหรับครูอนุบาลในเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2561
19.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการและชาวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเดือนเกิด ตักบาตร ถวายปัจจัยและร่วมฟังบรรยายธรรม ประจำปี 2561 ณ ลานประติมากรรม ศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
20.คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561