ข่าว / กิจกรรม


     

สืบค้นทั้งหมด แสดงข่าวที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 408 ข่าว


 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
 

1.สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมพิษวิทยานานาชาติ ภาคพื้นเอเซีย ครั้งที่ 8 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมรอยัลคลิป พัทยา เมื่อ 17 มิถุนายน 2561
2.หน่วยวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการที่ดี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง "Importance of sensory science for healthier nutrition sustainability" โดย Prof. Dr. Satoshi Sasaki Department of Sicial and Preventive Epidemiology School of Public Health, University of Tokyo, Japan ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ
3.เจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก Ministry of Food ประเทศบังกลาเทศ และเจ้าหน้าที่ FAO ร่วมปรึกษาหารือด้านอาหารและโภชนาการ กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ และอุปนายกสภา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการและคณาจารย์สถาบันโภชนาการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
4.โครงการ "การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องดื่มใยอาหารผสมวิตามินและแร่ธาตุ ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด และองค์ประกอบร่างกาย ในผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2"
5.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “สุขคือโอกาส ทุกข์คือแบบฝึกหัด” เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
6.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "INMU ร่วมลดโลกร้อน" ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
7.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรม Training on Food Analysis (HPLC) ให้กับนักวิจัยจากประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2561
8.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Using Computer Software to Assess Nutrition Status in Children ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เวียงจันทน์, สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561
9.หลักสูตร ปริญญาโท พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (ภาคปกติ) เปิดรับสมัครผู้สนใจ มาร่วมสร้าง...สังคมปลอดภัย
10.บุคลากรและนักศึกษา สถาบันโภชนาการ ร่วมรดน้ำรับพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ ในงาน "สถาบันโภชนาการ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
11.สถาบันโภชนาการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรำพึง แจ้งคล้อย เนื่องในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
12.สถาบันโภชนาการ ขอแสดงความยินดีกับ นายฐานิศร์ ขุนแก้ว นักศึกษา ป.โท สาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัล The outstanding poster presentation ในงานประชุม The International Conference on Biomedical Science - ICBMS 2018 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561
13.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดสัมมนา เรื่อง"ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์" ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
14.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเกมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านอาหารปลอดภัยในโรงเรียนให้กับคุณครูจากโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
15.กิจกรรมการทดสอบความชำนาญ ในการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีในอาหาร "Proficiency Testing for Measurement of Water Activity in Food" จัดโดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
16.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจาก Soegijapranata Catholic Universiry (SCU) ประเทศอินโอนีเซีย เนื่องจากสำเร็จการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันโภชนาการ ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 9 มีนาคม 2561
17.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" กลุ่มโรงเรียนภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม 2561
18.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2018” ณ สนามกีฬาฟุตบอล1 มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
19.คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
20.คณะนักเรียนและอาจารย์ จาก Soegijapranata Catholic University (SCU) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561