ทรัพย์สินทางปัญญา

 

    สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร


ชื่อรายการ ผู้สร้างสรรค์ วันที่ออกให้ ทะเบียนข้อมูล
เลขที่
กรรมวิธีการสกัดสารจากข้าวที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปส และ/หรือ ต้านอนุมูลอิสระ อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ และคณะ 28 ต.ค. 2561 14273
เจลลี่ผงที่มีองค์ประกอบทางกายภาพและโภชนาการสำหรับผู้มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนสถาบันโภชนาการ วิสิฐ จะวะสิต, จันทิมา โพธิ, วันทนีย์ เกรียงสินยศ 26 ก.ค. 2561 14129
วิธีการกระเทาะเปลือกถั่วแมคคาเดเมียโดยใช้ไครโอเจน ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ 10 ก.พ. 2558 9250
กรรมวิธีการสกัดผงแคลเซียมจากกระดูกไก่ และผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีดังกล่าว ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต รศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล 28 ก.พ. 2557 7670
เครื่องวัดส่วนสูง ผศ. ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง 14 ต.ค. 2553 5701
สูตรน้ำมันพืชสำหรับทอดกรอบและกรรมวิธี
การผลิต
รศ. วิสิฐ จะวะสิต,
น.ส.ปรียา หมาดหลู 
10 มิ.ย. 2551 4266
มาร์การีนและกรรมวิธีการผลิต รศ. วิสิฐ จะวะสิต,
น.ส.ปรียา หมาดหลู  
10 มิ.ย. 2551 4267
กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากใบเครือหมาน้อย
และการใช้สารสกัดจากกรรมวิธีนั้น
น.ส.อาภัสรา อัครพันธุ์ 19 เม.ย. 2548 1760