สถานีวิจัยภาคสนาม

     สถานีวิจัยภาคสนาม เลขที่ 8-12 ถ. แจ้งสนิท ต. แจระแม อ. เมือง จ. อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-311190 ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 เป็นอาคาร 2 ชั้น และบ้านพัก 1 หลัง (9 ห้อง) ซึ่งประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการขนาดเล็กและห้องพัก (แอร์และน้ำอุ่น) ในบรรยากาศสวน ที่ร่มรื่น สถานีวิจัยภาคสนามนี้ ตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะอำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากรของสถาบัน ในการทำงานวิจัยภาคสนาม รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากร ในโครงการศึกษาวิจัยภายในประเทศ และโครงการนานาชาติ นอกจากนี้ยังให้บริการเช่าห้องพักและ ห้องประชุมด้วย

 

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ค่าที่พัก คลิก