โครงการเผยแพร่และอนุรักษ์อาหารไทยผ่านเว็บไซต์สถาบันโภชนาการ

Image

                   อาหารไทยถือเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เป็นที่นิยมของคนทั่วโลก ศิลปะของการปรุงอาหารไทยนั้น  ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ คือการปรุงอาหารที่สามารถรักษาคุณภาพของอาหารให้มากที่สุด    ศิลป์ คือการจัดเตรียมอาหารให้มีความกลมกลืนของรสชาติและมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน มีความพิถีพิถันในการเลือกสรรเครื่องปรุงที่ใช้ในอาหารที่มีทั้งความน่าดู กลิ่นและรสที่เป็นเลิศ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่แท้จริง เป็นการผสมผสานรสชาติของอาหารให้มีความกลมกลืน หรือมีความกลมกล่อมของชาติที่แตกต่างกันของอาหารแต่ละชนิดที่ประกอบอยู่ในสำรับเดียวกัน รวมทั้งการให้ความสำคัญของการปรุงแต่งกลิ่นของอาหารแต่ละชนิดด้วยเครื่องเทศชนิดต่างๆ เพื่อให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
Go to Top